İlker GÜVEN Kişisel Web Sitesi
wordpress visitors
İlker GÜVEN Kişisel Web Sitesi
15Haz/140

Java Metod Örneği, Asal ve Çift Sayı Kontrolü

Soru// Dışarıdan girilen 10 sayıdan, asal olmayıp çift olanların toplamını dışarı yazdıran bir program yazınız. Program da, sayının asallığını kontrol eden "asal_mi" adında bir metot yazıp kullanınız.

package asd;
import java.util.Scanner;
public class finalsorusu {
	/**
	 * @author ilkerguven
	 */
	public static void main(String[] args) {
		Scanner oku=new Scanner(System.in);

		int sayi[]=new int[10];
		int toplam=0;

		for(int i=0;i<10;i++){
			System.out.println(i+1+". sayıyı giriniz");
			sayi[i]=oku.nextInt();
		}

		for(int i=0;i<10;i++){
			if(asal_mi(sayi[i])==1){
				if(sayi[i]%2==0){ // Herhangi bir sayıya (x) mod işlemi x%2 uygulanırsa eğer kalan
                // 0 ise çift 1 ise tektir. x%2==1 yaparsanız tek sayı kontrolü yapar.
				toplam=toplam+sayi[i];
				}
			}
		}
		System.out.println("Asal olmayan çift sayıların toplamı " +toplam);
	}
	public static int asal_mi(int sayi){
		int sayac=0;
		for(int i=1;i<=sayi;i++){
			if(sayi%i==0){
				sayac++;
			}
		}
		if(sayac==2){
			return 2;// asalsa 2 döner
		}
		else{
			return 1;// asal değilse 1 döner
		}
	}
}

İlker GÜVEN

15Haz/140

Java Örnekleri – 3

Girilen 10 adet sayının en büyüğünü ve en küçüğünü bulan program;

package asd;
import java.util.*;
public class sıralama {
	/**
	 * @author ilkerguven
	 */
	public static void main(String[] args) {
	Scanner oku=new Scanner(System.in);
	
	double sayi[]=new double[10];
	double eb,ek;
	
	for(int i=0;i<sayi.length;i++){
	System.out.println(i+1+". sayıyı giriniz.");
	sayi[i]=oku.nextDouble();
	}
	ek=sayi[0];
	eb=sayi[0];
	
	for(int i=0;i<sayi.length;i++){
	if(sayi[i]>eb){
		eb=sayi[i];
				}
	if(sayi[i]<ek){
		ek=sayi[i];
				}
		}
	System.out.println("En büyük sayı: "+eb );
	System.out.println("En küyük sayı: "+ek );
	}
}

Girilen 3 adet sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralayan program;

package asd;
import java.util.*;
public class sira {
	/**
	 * @author ilkerguven
	 */
	public static void main(String[] args) {
	Scanner oku=new Scanner(System.in);
	
	double sayi[]=new double[3];
	double eb, orta,ek;
	int i;
	
	ek=sayi[0];
	eb=sayi[0];
	orta=sayi[0];
	
	for(i=0;i<sayi.length;i++){
	System.out.println(i+1+". sayıyı giriniz.");
	sayi[i]=oku.nextDouble();
	}
	
	for(i=0;i<sayi.length;i++){
	if(sayi[i]>eb){
		eb=sayi[i];
				}
	if(sayi[i]<ek){
		ek=sayi[i];
		}
	}
	
	for(i=0;i<sayi.length;i++){
	if(sayi[i]>ek && sayi[i]<eb){
		orta=sayi[i];
		}
	}
		System.out.println(eb+" > "+orta+" > "+ek );
	}
}

1 den 9 a kadar sayıları parametre olarak alan ve geriye 1 için “inci”,3-için “üncü”,6 için “ıncı”, 9 için “uncu” vb rakama uygun String tipindeki bilgiyi geri döndüren, Kacinici adında bir metot tanımlayınız.

package asd;
import java.util.*;
public class kacinci {
	/**
	 * @author ilkerguven
	 */
	public static void main(String[] args) {
		Scanner oku=new Scanner(System.in);
		
		int sayi;
	
		System.out.println("1-9 arası bir sayı giriniz.");
		sayi=oku.nextInt();
		System.out.println(kacinci(sayi));
	}
	
	public static String kacinci(int sayi){
		
		switch(sayi){
		case 1: return 	"inci";
		case 2: return 	"inci";
		case 3: return 	"üncü";
		case 4: return 	"üncü";
		case 5: return 	"inci";
		case 6: return 	"ıncı";
		case 7: return 	"inci";
		case 8: return 	"inci";
		case 9: return 	"uncu";
	}
		return null;
	}
}

1 ile 5 arasında girilen rakamın yazı ile karşılığını bulan programı dizi kullanarak yapınız.

package asd;
import java.util.*;
public class dizi {
	/**
	 * @author ilkerguven
	 */
	public static void main(String[] args) {
		Scanner oku=new Scanner(System.in);

		String yazi[]={"","Bir","İki","Üç","Dört","Beş"};
		int rakam;
		
		System.out.println("1-5 arasında bir rakam giriniz");
		rakam=oku.nextInt();
		
		System.out.println("Girdiğiniz rakamın yazı karşılığı "+yazi[rakam]);
	}
}

Doğum günü, Çanakkale zaferi vb gibi  girilen  geçmiş bir tarihin hangi gün olduğunu (Pazartesi, Salı, Çarşamba ..) bulan programı Dizi kullanarak yapınız.

5Haz/140

JAVA Metod Örnekleri – 2

Kullanıcının girdiği yarıçapı parametre olarak alan ve dairenin çevresini hesaplayan metod kodları;

package ornek;
import java.util.Scanner;
public class cevre {
	/**
	 * @author ilkerguven
	 */
	public static void main(String[] args) {
		Scanner oku=new Scanner(System.in);
		int r;

		System.out.println("Çemberin yarı çapını giriniz");
		r=oku.nextInt();
		cevre(r);
	}
	public static void cevre(int r){
		double pi=3.14,cevre;
		cevre=2*pi*r;
		System.out.print("Dairenin çevresi: "+cevre);
	}
}

Girilen adı tersten yazan metod kodları;

package ornek;
import java.util.Scanner;
public class terstenad {

	/**
	 * @author ilkerguven
	 */
	public static void main(String[] args) {
		ters();
	}

	public static void ters(){
		Scanner oku=new Scanner(System.in);
		String ad;
		int uz;

		System.out.println("Adınızı giriniz");
		ad=oku.nextLine();
		uz=ad.length();
    ad=ad.toUpperCase();

		while(uz>0){
			System.out.print(ad.substring(uz-1,uz));
			uz--;	
		}
	}
}

İlker GÜVEN

1. sayfa12345...101520...Son »