Java Kod Örnekleri

Soru 1// Ekrana 1’den 10’a kadar çarpım tablosunu yazan program yazınız.

package asd;
import java.util.Scanner;
public class carpimtablosu {
/**
* @author ilkerguven - ilkerguven.com
*/
public static void main(String[] args) {
Scanner oku=new Scanner(System.in);
 
for(int i=1;i<=10;i++){
for(int j=1;j<=10;j++){
System.out.println(i+" x "+j+" = "+i*j);
}
}
}
}

 

Soru 2// Ay ve gün bilgisi verilen kişinin burcunu bulan burç isimli bir metod yazınız. (Başak ve Akrep Burcu için)
Continue reading

Java Metod Örneği, Asal ve Çift Sayı Kontrolü

Soru// Dışarıdan girilen 10 sayıdan, asal olmayıp çift olanların toplamını dışarı yazdıran bir program yazınız. Program da, sayının asallığını kontrol eden “asal_mi” adında bir metot yazıp kullanınız.

 1. package asd;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class finalsorusu {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9.  
 10. int sayi[]=new int[10];
 11. int toplam=0;
 12.  
 13. for(int i=0;i&lt;10;i++){
 14. System.out.println(i+1+". sayıyı giriniz");
 15. sayi[i]=oku.nextInt();
 16. }
 17.  
 18. for(int i=0;i&lt;10;i++){
 19. if(asal_mi(sayi[i])==1){
 20. if(sayi[i]%2==0){ // Herhangi bir sayıya (x) mod işlemi x%2 uygulanırsa eğer kalan
 21. // 0 ise çift 1 ise tektir. x%2==1 yaparsanız tek sayı kontrolü yapar.
 22. toplam=toplam+sayi[i];
 23. }
 24. }
 25. }
 26. System.out.println("Asal olmayan çift sayıların toplamı " +toplam);
 27. }
 28. public static int asal_mi(int sayi){
 29. int sayac=0;
 30. for(int i=1;i&lt;=sayi;i++){
 31. if(sayi%i==0){
 32. sayac++;
 33. }
 34. }
 35. if(sayac==2){
 36. return 2;// asalsa 2 döner
 37. }
 38. else{
 39. return 1;// asal değilse 1 döner
 40. }
 41. }
 42. }

İlker GÜVEN

Java Örnekleri – 3

Girilen 10 adet sayının en büyüğünü ve en küçüğünü bulan program;

 1. package asd;
 2. import java.util.*;
 3. public class sıralama {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. double sayi[]=new double[10];
 10. double eb,ek;
 11. for(int i=0;i<sayi.length;i++){
 12. System.out.println(i+1+". sayıyı giriniz.");
 13. sayi[i]=oku.nextDouble();
 14. }
 15. ek=sayi[0];
 16. eb=sayi[0];
 17. for(int i=0;i<sayi.length;i++){
 18. if(sayi[i]>eb){
 19. eb=sayi[i];
 20. }
 21. if(sayi[i]<ek){
 22. ek=sayi[i];
 23. }
 24. }
 25. System.out.println("En büyük sayı: "+eb );
 26. System.out.println("En küyük sayı: "+ek );
 27. }
 28. }

Girilen 3 adet sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralayan program;
 1. package asd;
 2. import java.util.*;
 3. public class sira {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. double sayi[]=new double[3];
 10. double eb, orta,ek;
 11. int i;
 12. ek=sayi[0];
 13. eb=sayi[0];
 14. orta=sayi[0];
 15. for(i=0;i<sayi.length;i++){
 16. System.out.println(i+1+". sayıyı giriniz.");
 17. sayi[i]=oku.nextDouble();
 18. }
 19. for(i=0;i<sayi.length;i++){
 20. if(sayi[i]>eb){
 21. eb=sayi[i];
 22. }
 23. if(sayi[i]<ek){
 24. ek=sayi[i];
 25. }
 26. }
 27. for(i=0;i<sayi.length;i++){
 28. if(sayi[i]>ek && sayi[i]<eb){
 29. orta=sayi[i];
 30. }
 31. }
 32. System.out.println(eb+" > "+orta+" > "+ek );
 33. }
 34. }

1 den 9 a kadar sayıları parametre olarak alan ve geriye 1 için “inci”,3-için “üncü”,6 için “ıncı”, 9 için “uncu” vb rakama uygun String tipindeki bilgiyi geri döndüren, Kacinici adında bir metot tanımlayınız.
 1. package asd;
 2. import java.util.*;
 3. public class kacinci {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int sayi;
 10. System.out.println("1-9 arası bir sayı giriniz.");
 11. sayi=oku.nextInt();
 12. System.out.println(kacinci(sayi));
 13. }
 14. public static String kacinci(int sayi){
 15. switch(sayi){
 16. case 1: return "inci";
 17. case 2: return "inci";
 18. case 3: return "üncü";
 19. case 4: return "üncü";
 20. case 5: return "inci";
 21. case 6: return "ıncı";
 22. case 7: return "inci";
 23. case 8: return "inci";
 24. case 9: return "uncu";
 25. }
 26. return null;
 27. }
 28. }

1 ile 5 arasında girilen rakamın yazı ile karşılığını bulan programı dizi kullanarak yapınız.
 1. package asd;
 2. import java.util.*;
 3. public class dizi {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. String yazi[]={"","Bir","İki","Üç","Dört","Beş"};
 10. int rakam;
 11. System.out.println("1-5 arasında bir rakam giriniz");
 12. rakam=oku.nextInt();
 13. System.out.println("Girdiğiniz rakamın yazı karşılığı "+yazi[rakam]);
 14. }
 15. }

Doğum günü, Çanakkale zaferi vb gibi  girilen  geçmiş bir tarihin hangi gün olduğunu (Pazartesi, Salı, Çarşamba ..) bulan programı Dizi kullanarak yapınız. Continue reading