Fatih’in Son Seferi

İstanbul fatihi Rönesans hükümdarı Fatih Sulan Mehmed Han hazretlerinin yaptığı her savaşın, kazandığı her zaferin, feth ettiği her kalenin, koyduğu tüm kanunların ses getirmesi gibi, büyük Sultan’ın vefatı -şehadeti- da oldukça ses getirmiştir.

Fatih’in vefatı üzerine bugüne dek süren iki büyük tartışma vardır. Bunlardan ilki vefat nedenidir ki çoğu tarihçi zehirlenerek[1] şehit edildiği yönünde fikir bildirse de bir kesim tarihçi de nıkris hastalığından[2] dolayı vefat ettiğini söylemektedir. Bu şuan da ele adlığımız bir konu değil fakat yazı içerisinde Fatih için şehit edildiğini kabul ederek devam edeceğim.

Günümüze kadar uzanan ve hala kesin delillerle kanıtlanamamış bir diğer konu ise Fatih Sultan Mehmed Han’ın Bâb-ı Saadet’ten ayrılıp şehadetine kadar geçen 7 günlük sürede yaklaşık 300 000[3] kişilik ordusuyla nereye sefer düzenleyeceğidir. Fatih Avrupa yakasındaki saraydan ayrılıp Anadolu yakasına geçerek Maltepe’deki ordu karargâhına gelmiş ve birlikleri burada toplamıştır fakat geçen 7 günlük sürede hastalığı ağırlaşmış hünkâr çayırında 3 Mayıs 1481[4] yılında vefat etmiştir. Fatih seferin nereye olduğunu seferin güvenliği için kimseye söylememiş, gizli tutmuştur(Bkz: Kızıl Elma[5]) Bu nedenle –kesin olmamakla birlikte- 300 bin kişilik ordusunu nereye götürdüğü bilinmemektedir. Dönem tarihçilerinden bu yana muamma olarak gelen bu sefer hakkında ordunun konumu, Fatih’in gittiği yön ve bulunduğu dönem içinde -1480- diğer devletlerin durumunu incelediğimde şahsi görüşüm olarak 3 farklı sefer yolunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu 3 yol; doğuda geniş bir coğrafyada yer bulan, bugünkü Azerbaycan ve İran coğrafyasına yerleşmiş olan Akkoyunlular devleti, Güneyde 1468 yılına kadar iyi anlaşan fakat daha sonra ilişkileri kötüye giden ve Dulkadiroğlu beyliği yüzünden gerginleşen Memlukler ve Roma. Günümüz tarihçileri Roma hakkında her ne kadar mümkün değil görüşünde birleşseler dahi söz konusu İstanbul Fatih’i olduğu için Roma bana göre –mantıklı sebeplerini yazının devamında açıklayacağım- Fatih için makul bir hedeftir. Tek tek yukarıda saydığım 3 tezi inceleyeceğim ama öncelikle Osmanlı Coğrafyası hakkında fikir sahibi olmanız için aşağıdaki haritaya bakmanızı öneririm.

a) Doğu Seferi Continue reading