IBM SPSS ile Independent-Samples T Testi

IBM SPSS ile One Sample T Testi yapılışını isimli konuda T testi ile ilgili genel bilgileri vermiştim ve tek örneklem ya da tek grup t testini anlatmıştım. Bu konuda Bağımsız iki örneklem T testine bakalım.

Bağımsız iki örneklem arasındaki t testi, farklı iki ana kütleden elde edilen örneklemler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılır. Daha teknik bir tanımla ifade edecek olursak:

Birbirinden bağımsız 2 grubun veya örneklemin bağımlı bir değişkene göre ortalamalarının karşılaştırılarak ortalamalar arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılan istatiksel bir tekniktir.

Burada karşılaştırılan iki grubun normal dağılıma uygun olması gerekmektedir. En temel örnekler olarak erkek-kadın, evli-bekar ele alabiliriz.

SPSS Programında Independent-Samples T Test’inin yapılması;

Aşağıda bir şirkette çalışan kadın ve erkeklerin örgüt kültürü düzeylerinin belirlemek amacıyla yöneltilen ifadelere vermiş oldukları yanıtların ortalamaları bulunmaktadır.

 

 

1: Erkek, 2: Kadın

Yukarıdaki verilere göre kadın ve erkek çalışanların örgüt kültürleri düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test edelim.

Hipotezler:

Ho: Veriler normal dağılıma uygundur.

Hs: Veriler normal dağılıma uygun değildir.

 

 

 

 

Verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol etmek için bu sefer farklı bir yol kullanalım. Analyze>Descriptive Statistics>Explore menüsü takip edilir.

Açılan menüde Dependent List ve Factor List alanlarını yerleştirdikten sonra Plots menüsüne geçilir. Burada Descriptive alanında Histogram ve Normality plots with tests seçenekleri seçilir.

Bu tabloda Sig değerleri 0,05’ten büyük olduğu için Ho hipotezi kabul edilir. Bu durumda veriler normal dağılıma uygundur.

Bağımsız iki değişken için T testi;

Ho: İki grubun ortalamaları arasındaki fark anlamsızdır.

Hs: İki grubun ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır.

Analyze>Compare Means>Independent T Test menüsüne girilir. Açılan pencerede;

Test Variable alanına örgüt kültürü verileri Grouping Variable alanına da Cinsiyet verileri atanır. T testi iki grup arasında olacağından dolayı Define Groups butonuna tıklayarak Cinsiyet için 2 grup atıyoruz. Continue ve OK butonlarına basarak SPSS çıktılarına bakabiliriz.

Sonuçlar;

Tabloda görüldüğü üzere 17 erkek çalışanın ortalama örgüt düzeyi 4,4118 iken 5 kadın çalışanın ortalama örgüt düzeyi 4,1800 olarak bulunmuştur. Testin anlamlılık değeri 0,05 idi. Independent-Sapmles Test tablosunda Sig.(2-tailed) değerine baktığımızda 0,632 olduğunu görüyoruz yani p>0,05 olduğundan dolayı Kadın ve Erkek çalışanların örgüt kültürü düzeylerinin anlamlı farklılık göstermediğini anlıyoruz.

İlker GÜVEN

Posted in Endüstri Mühendisliği and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik Sorusu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>