Java Örnekleri – 1

Basit Java örnekleri;

1- Girilen ismi tersten büyük harflerle yazan program

 1. package odev;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class tersten_isim {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. String ad="",tersad="";
 10. int uz;
 11. System.out.println("Adınızı yazınız? ");
 12. ad=oku.nextLine();
 13. ad=ad.toUpperCase();
 14. uz=ad.length();
 15. while (uz>0){
 16. tersad=tersad+ad.substring(uz-1, uz);
 17. uz--;
 18. }
 19. System.out.println(tersad);
 20. }
 21. }

2 kişinin doğum günü yılı ve ayı bilgilerini isteyen buna göre hangisinin büyük olduğunu söyleyen program. Ay bilgisi yanlış girilirse uyarı verir.
 1. package odev;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class gunayyil_karsilastirma {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int gun,gun1,ay=1,ay1=1,yıl,yıl1,yilsonuc,gunsonuc,aysonuc;
 10. System.out.println("1. kişinin doğduğu günü giriniz(GG) ");
 11. gun=oku.nextInt();
 12. do{
 13. if(ay<1 || ay>12){
 14. System.out.println("Ayı yanlış girdiniz lütfen 1. kişinin doğduğu ayı giriniz(AA) ");
 15. }
 16. System.out.println("1. kişinin doğduğu ay giriniz(AA) ");
 17. ay=oku.nextInt();
 18. }while(ay<1 || ay>12);
 19. System.out.println("1. kişinin doğduğu yılı giriniz(YYYY) ");
 20. yıl=oku.nextInt();
 21. System.out.println("2. kişinin doğduğu günü giriniz(GG) ");
 22. gun1=oku.nextInt();
 23. do{
 24. if(ay1<1 || ay1>12){
 25. System.out.println("Ayı yanlış girdiniz lütfen 2. kişinin doğduğu ayı giriniz(AA) ");
 26. }
 27. System.out.println("2. kişinin doğduğu ay giriniz(AA) ");
 28. ay1=oku.nextInt();
 29. }while(ay<1 || ay>12);
 30. System.out.println("2. kişinin doğduğu yılı giriniz(YYYY) ");
 31. yıl1=oku.nextInt();
 32. if(yıl<yıl1){
 33. System.out.println("1. kişi 2.'den büyüktür");
 34. }
 35. else if (yıl>yıl1){
 36. System.out.println("2. kişi 1.'den büyüktür");
 37. }
 38. else {
 39. if(ay<ay1){
 40. System.out.println("1. kişi 2.'den büyüktür");
 41. }
 42. else if (ay>ay1){
 43. System.out.println("2. kişi 1.'den büyüktür");
 44. }
 45. else {
 46. if(gun<gun1){
 47. System.out.println("1. kişi 2.'den büyüktür");
 48. }
 49. else if (gun>gun1){
 50. System.out.println("2. kişi 1.'den büyüktür");
 51. }
 52. }
 53. }
 54. }
 55. }[codesyntax]
 56. Öğrenci numarasına göre okula girdiği yılı bulan program. Numara 13 haneden azsa uyarı verir.
 57. [codesyntax lang="java" lines="normal"]package odev;
 58. import java.util.Scanner;
 59. public class ogr_no_yıl_tahmin {
 60. /**
 61. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 62. */
 63. public static void main(String[] args) {
 64. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 65. String ogrno;
 66. int yıl,uz;
 67. //String yıl;
 68. do{
 69. System.out.println("13 haneli Öğrenci numaranızı yazınız ");
 70. ogrno=oku.next();
 71. uz=ogrno.length();
 72. }while(uz!=13);
 73. yıl=Integer.parseInt(ogrno.substring(0,4)); // Yıl sayısal olduğu için integer yaptık. String de kalabilir.
 74. // yıl=ogrno.substring(0,4);
 75. System.out.println("Okula giriş yılınız: " +yıl);
 76. }
 77. }

Boyacıya yardımcı olmak için odada boyanacak alanı metrekare cinsinden hesaplayan program
 1. package odev;
 2. import java.util.*;
 3. public class odaalan1 {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. double a,b;
 10. double duvarayükseklik,duvarauzunluk,duvarbyükseklik,duvarbuzunluk,ta,tb,tavan,genelt;
 11. //Tavan hesabı
 12. System.out.println("Odanın boyu ne kadar? ");
 13. a=oku.nextDouble();
 14. System.out.println("Odanın genişliği ne kadar? ");
 15. b=oku.nextDouble();
 16. tavan=(double) a*b;
 17. //1.duvar A
 18. System.out.println("1. duvarın yüksekliği ne kadar? ");
 19. duvarayükseklik=oku.nextDouble();
 20. System.out.println("1. duvarın uzunluğu ne kadar? ");
 21. duvarauzunluk=oku.nextDouble();
 22. ta=duvarayükseklik*duvarauzunluk;
 23. //2. duvar B
 24. System.out.println("2. duvarın yüksekliği ne kadar? ");
 25. duvarbyükseklik=oku.nextDouble();
 26. System.out.println("2. duvarın uzunluğu ne kadar? ");
 27. duvarbuzunluk=oku.nextDouble();
 28. tb=duvarbyükseklik*duvarbuzunluk;
 29. genelt=tavan+ta+tb;
 30. System.out.println("Odanın tavanı "+tavan+" m karedir.");
 31. System.out.println("1. Duvar "+ta+" m karedir.");
 32. System.out.println("2. Duvar "+tb+" m karedir.");
 33. System.out.println("Toplam boyanacak alan "+genelt+" m karedir.");
 34. }
 35. }

Kullanıcıya ad ve yaş bilgisi sorup girilen yaşa göre senden küçük ya da büyük olduğunu gösteren program.
 1. package odev;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class yassor {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int bnmyasim, yas,fark;
 10. String ad;
 11. bnmyasim=22;
 12. System.out.println("Adın ne? ");
 13. ad=oku.nextLine();
 14. System.out.println("Yaşın kaç? ");
 15. yas=oku.nextInt();
 16. if( yas==bnmyasim){
 17. System.out.println("Benimle aynı yaştasın "+ad);
 18. }
 19. else if(bnmyasim<yas){
 20. fark=yas-bnmyasim;
 21. System.out.println("Benden "+fark+" yaş büyüksün "+ad);
 22. }
 23. else {
 24. fark=bnmyasim-yas;
 25. System.out.println("Benden "+fark+" yaş küçüksün "+ad);
 26. }
 27. }
 28. }[/codesyntax
 29. Plaka bilgisi girerek plakanın hangi ile ait olduğunu yazan program.
 30. [codesyntax lang="java" lines="normal"]package odev;
 31. import java.util.*;
 32. public class plaka {
 33. /**
 34. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 35. */
 36. public static void main(String[] args) {
 37. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 38. String il[]= new String [82]; // 0 dan başladığı için 82
 39. il[1]="Adana";
 40. il[6]="Ankara";
 41. il[34]="İstanbul";
 42. il[35]="İzmir";
 43. il[48]="Muğla";
 44. //81 il tanımlanacak
 45. System.out.println("Plaka giriniz: ");
 46. int plaka=oku.nextInt();
 47. System.out.println("Girdiğiniz plaka kodu "+il[plaka]+" iline ait.");
 48. }
 49. }

Doğum günü bilgisini girerek hangi burc olduğunu bulan program. 2 Burç için//
 1. package odev;
 2. import java.util.*;
 3. public class burc {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. String dogum[]={"Gün","Ay","Yıl"};
 10. int dogum1[]=new int [3];
 11. String burclar[]={"Başak","Akrep"};
 12. System.out.println("Doğum tarihinizi giriniz");
 13. for(int i=0;i<dogum.length;i++){
 14. System.out.println(dogum[i]+" giriniz");
 15. dogum1[i]=oku.nextInt();
 16. }
 17. for(int i=0;i<dogum.length;i++){
 18. System.out.print(dogum1[i]+" ");
 19. }
 20. if((dogum1[0]<22 & dogum1[1]==9) ||(dogum1[0]>23 & dogum1[1]==8) ){
 21. System.out.print("burcunuz: "+burclar[0]);
 22. }
 23. if((dogum1[0]>23 & dogum1[1]==10) ||(dogum1[0]<21 & dogum1[1]==11) ){
 24. System.out.print("burcunuz: "+burclar[1]);
 25. }
 26. }
 27. }

Her iki takımın attığı golleri sorarak takımların puanını yazan program
 1. package odev;
 2. import java.util.*;
 3. public class futbol {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int evgol, konukgol;
 10. System.out.println("Ev sahibi takım kaç gol atmıştır?");
 11. evgol=oku.nextInt();
 12. System.out.println("Konuk takım kaç gol atmıştır?");
 13. konukgol=oku.nextInt();
 14. if (evgol>konukgol){
 15. System.out.println("Ev sahibi takım puanı: t3 nKonuk takım puanı: t0");
 16. }
 17. else if(evgol<konukgol){
 18. System.out.println("Ev sahibi takım puanı: t0 nKonuk takım puanı: t3");
 19. }
 20. else {
 21. System.out.println("Ev sahibi takım puanı: t1 nKonuk takım puanı: t1");
 22. }
 23. }
 24. }

Faktoriyel hesaplayan program
 1. package odev;
 2. import java.util.*;
 3. public class faktoriyel {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int fak=1,sayi;
 10. System.out.println("Faktoriyelini almak istediğiniz sayıyı giriniz: ");
 11. sayi=oku.nextInt();
 12. for(int k=1;k<=sayi;k++){
 13. fak=fak*k;
 14. }
 15. System.out.println("Girdiğiniz sayının faktoriyeli: "+fak);
 16. }
 17. }

Girilen plakaya göre şehirlerin Karabük'e olan uzaklığını yazan program
 1. package odev;
 2. import java.util.*;
 3. public class karabukmesafe {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int plaka;
 10. String sehir[]= new String [81];
 11. sehir[6]="Ankara'nın Karabük'e uzaklığı 200 km'dir.";
 12. sehir[34]="İstanbul'un Karabük'e uzaklığı 400 km'dir.";
 13. sehir[35]="İzmir'in Karabük'e uzaklığı 650 km'dir.";
 14. // 1-81 arası illerin hepsi sehir dizisine yazılır.
 15. //Örnek olarak Ankara İstanbul ve İzmir yazıldı.
 16. System.out.println("Plaka giriniz: ");
 17. plaka=oku.nextInt();
 18. System.out.println(sehir[plaka]);
 19. }
 20. }

Şehir içi hız limiti 70, şehirlerarası bölünmüş yol hız limiti 110 kabul ederek hız limitini aşan her araca 100 TL ve limit aşımının her %10’u için ayrıca 20 TL ceza kesilmektedir. Örnek şehir içi hız:60 ceza=0, hız=75 ceza=100, hız =77 ceza=120; hız=86 ceza=140
 1. package odev;
 2. import java.util.*;
 3. public class hızlimiti {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int sehirici=70, sehirdısı=110, hız=0,ceza=0,ekceza,s,yuzdeasım;
 10. double yuzde;
 11. // yuzdeasım=> %10'u kaç kere aştık??
 12. System.out.println("Şehir içimi(1) Şehirler arasımı(2) ");
 13. s=oku.nextInt();
 14. if (s==1){
 15. System.out.println("Hızı giriniz: ");
 16. hız=oku.nextInt();
 17. if(hız<=70) {
 18. System.out.println("Ceza = " +ceza );
 19. }
 20. else {
 21. yuzde=70*0.10;
 22. yuzdeasım=(int)((hız-70)/yuzde);
 23. ekceza=yuzdeasım*20;
 24. ceza=100+ekceza;
 25. System.out.println("ceza ="+ceza);
 26. }
 27. }
 28. else if(s==2) {
 29. if(hız<=70) {
 30. System.out.println("Ceza = " +ceza );
 31. }
 32. else {
 33. yuzde=110*0.10;
 34. yuzdeasım=(int)((hız-110)/yuzde);
 35. ekceza=yuzdeasım*20;
 36. ceza=100+ekceza;
 37. System.out.println("ceza ="+ceza);
 38. }
 39. }
 40. }
 41. }

Math.random komutu ile yazı-tura, haftanın günleri, rastgele renk, zar gibi örnek programlar..
 1. package odev;
 2. public class random {
 3. /**
 4. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 5. */
 6. public static void main(String[] args) {
 7. int rs;
 8. // Rastgele renk gösteren program
 9. String renk[]={"Mavi","Kırmızı","Yeşil","Sarı"};
 10. rs=(int)(Math.random()*4);
 11. System.out.println("Renk: "+renk[rs]);
 12. //Zar programı
 13. rs=1+(int)(Math.random()*6);
 14. System.out.println("Atılan zar: "+rs);
 15. //Yazı Tura
 16. rs=(int)(Math.random()*2);
 17. if (rs==1){
 18. System.out.println("Atılan para Yazı geldi.");
 19. }
 20. else {
 21. System.out.println("Atılan para Tura geldi.");
 22. }
 23. //Ayakkabı numarası 35-45 arası
 24. rs=34+(int)(Math.random()*10);
 25. System.out.println("Ayakkabı numarası: "+rs);
 26. //Rastgele Sınıfta okuyan öğr. no.
 27. rs=(int)(Math.random()*99);
 28. if (rs<10){
 29. System.out.println("End. Müh okuyan öğr no: 201201020800"+rs);
 30. }
 31. else {
 32. System.out.println("End. Müh okuyan öğr no: 20120102080"+rs);
 33. }
 34. // Haftanın günleri
 35. String hafta[]={"Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cumar","Cumartesi","Pazar"};
 36. rs=(int)(Math.random()*7);
 37. System.out.println("Bugün günlerden: "+hafta[rs]);
 38. }
 39. }

İlker GÜVEN

 

Posted in JAVA and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güvenlik Sorusu *

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>