Stok Seviyeleri Kontrol Yöntemleri

Tedarik zincirinde stok yönetimi için genel olarak iki yöntem vardır. Merkezi stok kontrolünde, merkezi bir karar verici vardır ve bu karar merkezi tedarik zinciri boyunca maliyetleri minimize edecek stok yönetim politikasını belirlemekle görevlidir. Bu nedenle merkezi kontrol tedarik zinciri boyunca, zincire katılan bütün elemanlar arasında koordinasyon ve iletişim gerektirir.

İkinci bir yöntem olan yerel stok kontrolün ise genel olarak daha fazla tercih edilmektedir, özellikle kompleks organizasyonlara sahip tedarik zincirlerinde. Bunun nedeni her organizasyonun kendi yerel seviyesinde stok yönetimi için çok büyük bilgi ve veri akışına sahip olmasıdır. Bunun yanında farklı karakteristik özelliklerde eklenince merkezi stok kontrolü için durum içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

Bunu bir holdinge bağlı şirketler olarak düşünebiliriz. Elektronik eşya ve giyim alanında faaliyet gösteren iki farklı şirketin holdinge bağlı merkezi bir stok kontrolü içinde olması beklenemez. Her şirket kendi yerel stoklarını denetler ve stok seviyelerine göre kendi tedarikçilerine sipariş verirler.

Stok yönetimi, stok seviyeleri olarak ele alındığında üç farklı yönteme ayrılmaktadır. Bu yöntemler periyodik gözden geçirme esasına dayalı stok kontrol sistemi, sürekli gözden geçirme esasına dayalı stok kontrol sistemi ve hibrid stok kontrol sistemidir.

Periyodik Gözden Geçirme Esasına Dayalı Stok Kontrol Sistemi

Bu yöntemde stokların kontrol edileceği bir zaman aralığı mevcuttur. Bu belirli “t” zaman aralıklarıyla stok seviyesi kontrol edilmektedir. Her kontrol döneminde stok seviyesinin önceden işletme tarafından belirlenen “S” seviyesine yükselmesi için gerekli olan stok miktarı “Q” hesaplanır ve “Q” adet sipariş verilir.

Periyodik Gözden Geçirme Esasına Dayalı Stok Kontrol Sistemi

Sürekli Gözden Geçirme Esasına Dayalı Stok Kontrol Sistemi

Sürekli gözden geçirme yönteminde stok seviyesi önceden belirlenmiş bir noktanın-yeniden sipariş noktası- “R” altına düştüğünde, yine önceden belirlenmiş bir miktarda “Q” sipariş verilir. En uygun kullanımı iki kutu uygulamasıdır. Buna göre stok iki kutuda bulunur ve birinci kutu bittiğinde yeniden sipariş verilir. Sipariş gelene kadar ikinci kutudaki stok tüketilir.

Sürekli Gözden Geçirme Esasına Dayalı Stok Kontrol Sistemi

 

Hibrid Stok Kontrol Sistemi

Bu sistemde ise her bir “t” zaman aralığında, stok seviyesi yeniden sipariş noktasının “R” altına düşerse, stok seviyesini “S” seviyesine çıkaracak “Q” miktar sipariş verilir. Continue reading

Java Metod Örneği, Asal ve Çift Sayı Kontrolü

Soru// Dışarıdan girilen 10 sayıdan, asal olmayıp çift olanların toplamını dışarı yazdıran bir program yazınız. Program da, sayının asallığını kontrol eden “asal_mi” adında bir metot yazıp kullanınız.

 1. package asd;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class finalsorusu {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9.  
 10. int sayi[]=new int[10];
 11. int toplam=0;
 12.  
 13. for(int i=0;i<10;i++){
 14. System.out.println(i+1+". sayıyı giriniz");
 15. sayi[i]=oku.nextInt();
 16. }
 17.  
 18. for(int i=0;i<10;i++){
 19. if(asal_mi(sayi[i])==1){
 20. if(sayi[i]%2==0){ // Herhangi bir sayıya (x) mod işlemi x%2 uygulanırsa eğer kalan
 21. // 0 ise çift 1 ise tektir. x%2==1 yaparsanız tek sayı kontrolü yapar.
 22. toplam=toplam+sayi[i];
 23. }
 24. }
 25. }
 26. System.out.println("Asal olmayan çift sayıların toplamı " +toplam);
 27. }
 28. public static int asal_mi(int sayi){
 29. int sayac=0;
 30. for(int i=1;i<=sayi;i++){
 31. if(sayi%i==0){
 32. sayac++;
 33. }
 34. }
 35. if(sayac==2){
 36. return 2;// asalsa 2 döner
 37. }
 38. else{
 39. return 1;// asal değilse 1 döner
 40. }
 41. }
 42. }

İlker GÜVEN

Java Örnekleri – 3

Girilen 10 adet sayının en büyüğünü ve en küçüğünü bulan program;

 1. package asd;
 2. import java.util.*;
 3. public class sıralama {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. double sayi[]=new double[10];
 10. double eb,ek;
 11. for(int i=0;i<sayi.length;i++){
 12. System.out.println(i+1+". sayıyı giriniz.");
 13. sayi[i]=oku.nextDouble();
 14. }
 15. ek=sayi[0];
 16. eb=sayi[0];
 17. for(int i=0;i<sayi.length;i++){
 18. if(sayi[i]>eb){
 19. eb=sayi[i];
 20. }
 21. if(sayi[i]<ek){
 22. ek=sayi[i];
 23. }
 24. }
 25. System.out.println("En büyük sayı: "+eb );
 26. System.out.println("En küyük sayı: "+ek );
 27. }
 28. }

Girilen 3 adet sayıyı büyükten küçüğe doğru sıralayan program;
 1. package asd;
 2. import java.util.*;
 3. public class sira {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. double sayi[]=new double[3];
 10. double eb, orta,ek;
 11. int i;
 12. ek=sayi[0];
 13. eb=sayi[0];
 14. orta=sayi[0];
 15. for(i=0;i<sayi.length;i++){
 16. System.out.println(i+1+". sayıyı giriniz.");
 17. sayi[i]=oku.nextDouble();
 18. }
 19. for(i=0;i<sayi.length;i++){
 20. if(sayi[i]>eb){
 21. eb=sayi[i];
 22. }
 23. if(sayi[i]<ek){
 24. ek=sayi[i];
 25. }
 26. }
 27. for(i=0;i<sayi.length;i++){
 28. if(sayi[i]>ek && sayi[i]<eb){
 29. orta=sayi[i];
 30. }
 31. }
 32. System.out.println(eb+" > "+orta+" > "+ek );
 33. }
 34. }

1 den 9 a kadar sayıları parametre olarak alan ve geriye 1 için “inci”,3-için “üncü”,6 için “ıncı”, 9 için “uncu” vb rakama uygun String tipindeki bilgiyi geri döndüren, Kacinici adında bir metot tanımlayınız.
 1. package asd;
 2. import java.util.*;
 3. public class kacinci {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int sayi;
 10. System.out.println("1-9 arası bir sayı giriniz.");
 11. sayi=oku.nextInt();
 12. System.out.println(kacinci(sayi));
 13. }
 14. public static String kacinci(int sayi){
 15. switch(sayi){
 16. case 1: return "inci";
 17. case 2: return "inci";
 18. case 3: return "üncü";
 19. case 4: return "üncü";
 20. case 5: return "inci";
 21. case 6: return "ıncı";
 22. case 7: return "inci";
 23. case 8: return "inci";
 24. case 9: return "uncu";
 25. }
 26. return null;
 27. }
 28. }

1 ile 5 arasında girilen rakamın yazı ile karşılığını bulan programı dizi kullanarak yapınız.
 1. package asd;
 2. import java.util.*;
 3. public class dizi {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. String yazi[]={"","Bir","İki","Üç","Dört","Beş"};
 10. int rakam;
 11. System.out.println("1-5 arasında bir rakam giriniz");
 12. rakam=oku.nextInt();
 13. System.out.println("Girdiğiniz rakamın yazı karşılığı "+yazi[rakam]);
 14. }
 15. }

Doğum günü, Çanakkale zaferi vb gibi  girilen  geçmiş bir tarihin hangi gün olduğunu (Pazartesi, Salı, Çarşamba ..) bulan programı Dizi kullanarak yapınız. Continue reading