JAVA Metod Örnekleri – 2

Kullanıcının girdiği yarıçapı parametre olarak alan ve dairenin çevresini hesaplayan metod kodları;

 1. package ornek;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class cevre {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int r;
 10. System.out.println("Çemberin yarı çapını giriniz");
 11. r=oku.nextInt();
 12. cevre(r);
 13. }
 14. public static void cevre(int r){
 15. double pi=3.14,cevre;
 16. cevre=2*pi*r;
 17. System.out.print("Dairenin çevresi: "+cevre);
 18. }
 19. }

Girilen adı tersten yazan metod kodları;
 1. package ornek;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class terstenad {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. ters();
 9. }
 10. public static void ters(){
 11. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 12. String ad;
 13. int uz;
 14. System.out.println("Adınızı giriniz");
 15. ad=oku.nextLine();
 16. uz=ad.length();
 17. ad=ad.toUpperCase();
 18. while(uz>0){
 19. System.out.print(ad.substring(uz-1,uz));
 20. uz--;
 21. }
 22. }
 23. }

İlker GÜVEN

Java JOptionPane Kullanımı ve Metodlar

Java’da diyalog penceresi oluşturmak için kullanılan komut JOptionPane komutudur. JOptionPane kullanabilmemiz için package altında JOptionPane kütüphanesini çağırmamız gerekmektedir.

 1. package ornek;
 2. import javax.swing.*; ya da import javax.swing.JOptionPane;

yukarıdaki gibi swing kütüphanesini çağırdıktan sonra JOptionPAne komutunu kullanabiliriz. Aşağıdaki örneklerde kullandığımız iki adet JOptionPane komutu var.

İlk olarak JOptionPane.showMessageDialog komutuna bakalım. Normal bir java programında konsolda mesaj yazdırmak için kullandığımız System.out.print(“Mesaj”); komutuyla aynı işlemi yapar. Tek farkı mesaj konsolde değilde açılan bir pencerede görünür. Kullanımı şöyledir;

 1. JOptionPane.showMessageDialog(null, "Mesaj"); // Açılan pencerede Mesaj yazar.

Diğer kullandığımız komut ise JOptionPane.showInputDialog komutudur. Bu komutta da yine aynı şekilde kullanıcıya bir mesaj gösterilir ve ek olarak kullanıcıdan bir girdi(input) istenir. Basit bir Java programında kullanıcıdan bilgi almak için yapılan 2 adım vardı ve işlemler şöyleydi;
 1. Scanner oku=new Scanner(System.in); // Scanner sınıfı tanıtılmalı..!
 2. String ad;
 3. System.out.println("Adınızı yazınız"); //1. Adım
 4. ad=oku.nextLine(); //2. Adım

JOptionPane.showInputDialog komutunu kullanırsak yukarıdaki kod yerine şöyle yazabiliriz;
 1. String ad;
 2. ad=JOptionPane.showInputDialog("Adınızı yazınız.");

Görüldüğü gibi 4 satırlık kodu 2 satıra indirerek istediğimizi yaptırdık.

JOption kullanılırken dikkat edilmesi gerek bir diğer nokta ise String tipi dışındaki değişkenlerdir. “JOptionPane.showInputDialog” komutu dışarıdan sadece String değişkenleri okur. Dolayısıyla integer, double ya da başka tür değişkenleri okutmak istiyorsak, öncelikle string olarak okutmalı ve daha sonra ilgili değişken tipine dönüştürmeliyiz.

 1. int yas; yas=Integer.ParseInt(JOptionPane.showInputDialog("Yaşınızı yazınız.")); double pi; pi=Double.ParseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Pi sayısını yazınız."));

Örnekler;

Kullanıcıdan vize ve final notlarını isteyip ortalamasına göre kullanıcıya bilgi veren program.

 1. package asd;
 2. import javax.swing.*;
 3. public class joption {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. String ad;
 9. int vize,fnl;
 10. double ort;
 11. ad=JOptionPane.showInputDialog("Adınızı yazınız");
 12. vize=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(ad+" Vize notunuzu yazınız"));
 13. fnl=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(ad+" Final notunuzu yazınız"));
 14. ort=vize*0.4+fnl*0.6;
 15. if(fnl>=50 && ort>=60 ){
 16. JOptionPane.showMessageDialog(null, ad+" Geçtiniz. Ortalamanız "+ort);
 17. }
 18. else {
 19. JOptionPane.showMessageDialog(null, ad+" Kaldınız. Ortalamanız "+ort);
 20. }
 21. }
 22. }
 23.  

Kullanıcıya adını ve yaşını soran yaşı 18 den büyük ise işlem menüsünü getiren küçük ise işlem yaptırmayan döviz programının metod kullanılmış kodları; Continue reading

JAVA Paremetre Alan ve Almayan Metodlar

Javada özel motedlar(math metodları vs.) hariç programlama esnasında kullanılan 4 adet metod vardır;

 • Dışarıdan parametre(bilgi) almayan ve dışarıya parametre vermeyen metodlar,
 • Dışarıdan parametre alan ama dışarıya parametre vermeyen metodlar,
 • Dışarıdan parametre almayan ama dışarıya parametre veren metodlar,
 • Dışarıdan parametre alan ve dışarıya parametre veren metodlar.

Örneklerde selamlama metodu kullanılmıştır. Temel olarak kullanıcıdan ad ve soyad bilgisi isteyen ve çıktı olarak “Hoşgeldiniz sayın A.SOYAD” şeklinde çıktı veren metodlardır.

Ayrıca global değişkenlerde bir kere tanımlanarak tüm metodlarda kullanılabilirler. Tanımlama yaparken;

public class altında, public static değişken tipi değişken adı şeklinde tanımlanmalıdır. Örnek public static int sayi; veya public static String ad;

- Dışarıdan Parametre Almayan ve Vermeyen Metod Örneği;

Ana metod içinde selamlama(); komutu ile selamlama metodunu çağırabiliriz.

 1. package asd;
 2. import java.util.*;
 3. public class selamlama1 {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static Scanner oku=new Scanner(System.in);
 8. // Scanner komutunu her metodda tekrar tekrar yazmamak için global değişken yaptık.
 9. public static void main(String[] args) {
 10. selamlama();// Selamlama metodunu çağırdık.
 11. }
 12. public static void selamlama(){
 13. String adsoyad,ad,soyad;
 14. int bosluk,uz;
 15. System.out.println("Adınızı ve soyadınızı yazınız");
 16. adsoyad=oku.nextLine(); // klavyeden ad soyad bilgisi istendi
 17. uz=adsoyad.length(); // isim
 18. bosluk=adsoyad.lastIndexOf(" "); // için
 19. ad=adsoyad.substring(0,1); // birkaç
 20. ad=ad.toUpperCase(); // düzenleme
 21. soyad=adsoyad.substring(bosluk+1,uz); // yaptık. Formatı A.SOYAD
 22. soyad=soyad.toUpperCase(); // istenmezse gerek yok.
 23. System.out.print("Hoşgeldiniz sayın "+ad+"."+soyad);
 24. }
 25. }

- Dışarıdan Parametre Alan ama Dışarıya Parametre Vermeyen Metod Örneği;
 1. package asd;
 2. import java.util.*;
 3. public class selamlama2 {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static Scanner oku=new Scanner(System.in);
 8. // Scanner komutunu her metodda tekrar tekrar yazmamak için global değişken yaptık.
 9. public static void main(String[] args) {
 10. String adsoyad;
 11. System.out.println("Adınızı ve soyadınızı yazınız");
 12. adsoyad=oku.nextLine();
 13. // ad soyad bilgisini ana metodda aldık ve parametre olarak selamlama
 14. //metoduna gönderdik
 15. selamlama(adsoyad);
 16. }
 17. public static void selamlama(String adsoyad){
 18. String ad,soyad;
 19. int bosluk,uz;
 20. uz=adsoyad.length();
 21. bosluk=adsoyad.lastIndexOf(" ");
 22. ad=adsoyad.substring(0,1);
 23. ad=ad.toUpperCase();
 24. soyad=adsoyad.substring(bosluk+1,uz);
 25. soyad=soyad.toUpperCase();
 26. System.out.print("Hoşgeldiniz sayın "+ad+"."+soyad);
 27. }
 28. }

- Dışarıdan Parametre Almayan ama Dışarıya Parametre Veren Metod Örneği; Continue reading