Java Metod Örnekleri

Java’da parametre alan metod örnekleri;

Girilen plaka koduna göre ili Karabük’e olan uzaklığını bulan programın parametre alan metodlar ile gösterimi.

 1. package metod;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class plaka {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. System.out.println("Uzaklığını bulmak istediğiniz ilin plaka kodunu giriniz");
 9. int sayi=oku.nextInt();
 10. plaka1(sayi);
 11. }
 12. public static void plaka1(int sayi){
 13. String plaka[]=new String[81]; // 81 il için
 14. plaka[54]=" Karabukun sakarya olan uzaklığı 250 km.dir";// sadece 54 plaka koduna ait il tanımlanmıştır
 15. //diğer illrde aynı şekilde tanımlanmalı
 16. System.out.println(plaka[sayi]);
 17. }
 18. }

Kullanıcıdan tuttuğu takımı girmesi isteniyor. Girilen takım adının uzunluğu kadar “YAŞASIN TAKIMADI” şeklinde çıktı veren programın metod kullanılarak kodlanmış hali.
 1. package metod;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class takim {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8.         Scanner oku=new Scanner (System.in);
 9.         String takim;
 10.         System.out.println("Takımınızı yazın");
 11.         takim=oku.next();
 12.         takim=takim.toUpperCase();
 13.         int uz=takim.length();
 14.         
 15.         metod(uz,takim);
 16.     
 17.     }
 18.     public static void metod(int uz,String takim){
 19.         
 20.             while(uz>0) {
 21.             
 22.             System.out.println("yaşasın "+takim );
 23.             uz--;
 24.         }
 25.     }
 26. }

Öğrenciden okul numarası bilgisini isteyen, numarasına göre okula giriş yılını, öğrenim tipini ve numarasını kullanıcıya gösteren programın metod kullanarak kodlanmış halidir. Continue reading

Java – Faktoriyel Hesabı Yapan Metod

Kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayının faktoriyelini hesaplayan programın metod kullanılarak yazılmış kodlarıdır.

 1. package metod;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class faktorıyel{
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static void main(String[]args){
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int a;
 10. System.out.print("Sayı giriniz >");
 11. a=oku.nextInt();
 12. System.out.println(a+"! ="+faktoriyel(a));
 13. }
 14. public static double faktoriyel(int a){
 15. int faktoriyel=1;
 16. for(int i=1; i<=a; i++){
 17. faktoriyel=faktoriyel*i;
 18. }
 19. return faktoriyel;
 20. }
 21. }

 

İlker GÜVEN

 

Java – Asal Sayı Bulan Metod

Girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eden ve sayı asal ise “Girdiğiniz sayı asal sayıdır.” değil ise “Girdiğiniz sayı asal değildir.” yazdıran java metodunu ve ana programı yazınız.

 1. package calisma;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class metod {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven
 6. */
 7. public static String asal(int x){
 8. int sayac=0;
 9. for(int i=2;i<x;i++){
 10. if(x%i==0){
 11. sayac++;
 12. }
 13. }
 14. if(sayac==0){
 15. return "Girdiğiniz sayı asal sayıdır.";
 16. }
 17. else {
 18. return "Girdiğiniz sayı asal değildir.";
 19. }
 20. }
 21. public static void main(String[] args) {
 22. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 23. System.out.println("Bir sayı giriniz");
 24. int x=oku.nextInt();
 25. System.out.println(asal(x));
 26. }
 27. }

 

Girilen sayının asal olup olmadığını sorgulayan başka bir metod örneği; Continue reading