Java Örnekleri – 2

Kullanıcın girdiği 2 harf bilgisi ve Math.random() metodu kullanarak 34 ten sonraki bir il plakasını “66 EM 078” şeklinde oluşturan programın main metod içerisindeki komut kısmını yazınız.

 1. package odev;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class mathplaka {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int rs,rs1;
 10. String h1,h2; // harf 1, harf 2
 11. System.out.println("Plaka'nın 1. harfini giriniz?");
 12. h1=oku.next(); // toUpperCase(); komutunu kullanabilirsiniz.
 13. System.out.println("Plaka'nın 2. harfini giriniz?");
 14. h2=oku.next(); // toUpperCase(); komutunu kullanabilirsiniz.
 15. rs=(int)(35+Math.random()*47);
 16. rs1=(int)(1+Math.random()*998);
 17. if(rs1>99){
 18. System.out.print(rs+" "+h1+h2+" "+rs1);
 19. }
 20. else if (rs1>9 & rs1<100){
 21. System.out.print(rs+" "+h1+h2+" 0"+rs1);
 22. }
 23. else {
 24. System.out.print(rs+" "+h1+h2+" 00"+rs1);
 25. }
 26. }
 27. }

 

Döviz işlemleri için dolar alım ve satımı yapılacaktır. Kullanıcıya alım mı satım mı yapmak istediği sorulacak işlem seçilecek ve kaç paralık işlem yapılacağı bilgisi alınarak rastgele oluşturulan kur il(2.xxx tl) yapılan işlem sonucu Continue reading

Java Örnekleri – 1

Basit Java örnekleri;

1- Girilen ismi tersten büyük harflerle yazan program

 1. package odev;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class tersten_isim {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. String ad="",tersad="";
 10. int uz;
 11. System.out.println("Adınızı yazınız? ");
 12. ad=oku.nextLine();
 13. ad=ad.toUpperCase();
 14. uz=ad.length();
 15. while (uz>0){
 16. tersad=tersad+ad.substring(uz-1, uz);
 17. uz--;
 18. }
 19. System.out.println(tersad);
 20. }
 21. }

2 kişinin doğum günü yılı ve ayı bilgilerini isteyen buna göre hangisinin büyük olduğunu söyleyen program. Ay bilgisi yanlış girilirse uyarı verir.
 1. package odev;
 2. import java.util.Scanner;
 3. public class gunayyil_karsilastirma {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. int gun,gun1,ay=1,ay1=1,yıl,yıl1,yilsonuc,gunsonuc,aysonuc;
 10. System.out.println("1. kişinin doğduğu günü giriniz(GG) ");
 11. gun=oku.nextInt();
 12. do{
 13. if(ay<1 || ay>12){
 14. System.out.println("Ayı yanlış girdiniz lütfen 1. kişinin doğduğu ayı giriniz(AA) ");
 15. }
 16. System.out.println("1. kişinin doğduğu ay giriniz(AA) ");
 17. ay=oku.nextInt();
 18. }while(ay<1 || ay>12);
 19. System.out.println("1. kişinin doğduğu yılı giriniz(YYYY) ");
 20. yıl=oku.nextInt();
 21. System.out.println("2. kişinin doğduğu günü giriniz(GG) ");
 22. gun1=oku.nextInt();
 23. do{
 24. if(ay1<1 || ay1>12){
 25. System.out.println("Ayı yanlış girdiniz lütfen 2. kişinin doğduğu ayı giriniz(AA) ");
 26. }
 27. System.out.println("2. kişinin doğduğu ay giriniz(AA) ");
 28. ay1=oku.nextInt();
 29. }while(ay<1 || ay>12);
 30. System.out.println("2. kişinin doğduğu yılı giriniz(YYYY) ");
 31. yıl1=oku.nextInt();
 32. if(yıl<yıl1){
 33. System.out.println("1. kişi 2.'den büyüktür");
 34. }
 35. else if (yıl>yıl1){
 36. System.out.println("2. kişi 1.'den büyüktür");
 37. }
 38. else {
 39. if(ay<ay1){
 40. System.out.println("1. kişi 2.'den büyüktür");
 41. }
 42. else if (ay>ay1){
 43. System.out.println("2. kişi 1.'den büyüktür");
 44. }
 45. else {
 46. if(gun<gun1){
 47. System.out.println("1. kişi 2.'den büyüktür");
 48. }
 49. else if (gun>gun1){
 50. System.out.println("2. kişi 1.'den büyüktür");
 51. }
 52. }
 53. }
 54. }
 55. }[codesyntax]
 56. Öğrenci numarasına göre okula girdiği yılı bulan program. Numara 13 haneden azsa uyarı verir.
 57. [codesyntax lang="java" lines="normal"]package odev;
 58. import java.util.Scanner;
 59. public class ogr_no_yıl_tahmin {
 60. /**
 61. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 62. */
 63. public static void main(String[] args) {
 64. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 65. String ogrno;
 66. int yıl,uz;
 67. //String yıl;
 68. do{
 69. System.out.println("13 haneli Öğrenci numaranızı yazınız ");
 70. ogrno=oku.next();
 71. uz=ogrno.length();
 72. }while(uz!=13);
 73. yıl=Integer.parseInt(ogrno.substring(0,4)); // Yıl sayısal olduğu için integer yaptık. String de kalabilir.
 74. // yıl=ogrno.substring(0,4);
 75. System.out.println("Okula giriş yılınız: " +yıl);
 76. }
 77. }

Boyacıya yardımcı olmak için odada boyanacak alanı metrekare cinsinden hesaplayan program
 1. package odev;
 2. import java.util.*;
 3. public class odaalan1 {
 4. /**
 5. * @author ilkerguven - ilkerguven.com
 6. */
 7. public static void main(String[] args) {
 8. Scanner oku=new Scanner(System.in);
 9. double a,b;
 10. double duvarayükseklik,duvarauzunluk,duvarbyükseklik,duvarbuzunluk,ta,tb,tavan,genelt;
 11. //Tavan hesabı
 12. System.out.println("Odanın boyu ne kadar? ");
 13. a=oku.nextDouble();
 14. System.out.println("Odanın genişliği ne kadar? ");
 15. b=oku.nextDouble();
 16. tavan=(double) a*b;
 17. //1.duvar A
 18. System.out.println("1. duvarın yüksekliği ne kadar? ");
 19. duvarayükseklik=oku.nextDouble();
 20. System.out.println("1. duvarın uzunluğu ne kadar? ");
 21. duvarauzunluk=oku.nextDouble();
 22. ta=duvarayükseklik*duvarauzunluk;
 23. //2. duvar B
 24. System.out.println("2. duvarın yüksekliği ne kadar? ");
 25. duvarbyükseklik=oku.nextDouble();
 26. System.out.println("2. duvarın uzunluğu ne kadar? ");
 27. duvarbuzunluk=oku.nextDouble();
 28. tb=duvarbyükseklik*duvarbuzunluk;
 29. genelt=tavan+ta+tb;
 30. System.out.println("Odanın tavanı "+tavan+" m karedir.");
 31. System.out.println("1. Duvar "+ta+" m karedir.");
 32. System.out.println("2. Duvar "+tb+" m karedir.");
 33. System.out.println("Toplam boyanacak alan "+genelt+" m karedir.");
 34. }
 35. }

Kullanıcıya ad ve yaş bilgisi sorup girilen yaşa göre senden küçük ya da büyük olduğunu gösteren program. Continue reading

JAVA Dizi Örnekleri – 1 – Takım Karşılaştırması

Bu konuda Java için dizilerin nasıl oluşturulduğunu görmüştük.  Şimdi ise Java’nın Math.random() komutunu kullanarak bir dizi örneği yapalım.  Math.random() komutu rast gelen sayılar üreten bir komuttur. Ürettiği sayılar Double türündedi ve 0.0000…- 0.99999.. arasında bir değer alır.

Basit şekilde 1 haftalık fikstür karşılaştırması yapacak bir program yazalım. Temel olarak şu adımları izlememiz gerekecektir;

 1. İlk olarak 18 takım için 18 elemanlı takim adında bir dizi oluşturuyoruz.
 2. Math.random() komutu ile 1-18 arasında rastgele bir sayı belirliyoruz ve rs değişkenine kaydediyoruz.
 3. Tekrar Math.random() komutu ile 1-18 arasında rastgele bir sayı belirliyoruz ve rs1 değişkenine kaydediyoruz.
 4. Rastgele belirlediğimiz bu sayıları takim dizisinin indisinden çağrıyoruz.(takim[rs] – takim[rs1])
 5. Bu işlemleri 0’dan 9’a kadar gider bir for döngüsüne alarak 9 adet karşılaşma olmasını sağlıyoruz.

 

Bu şekilde aslında olması gerektiği gibi 9 karşılaştırma yapıyoruz ama bu durumda herhangi bir takım kendisiyle eşleşebilir ya da ard arda iki üç maç yapabilir. Bunun önüne geçmek için;

 1. Yukarıda 3. adımdan sonra rs ve rs1 değişkenlerinin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eden, eşitse tekrar Math.random() komutunu çalıştıran bir do-while döngüsü yazıyoruz. Bu şekilde herhangi takımın kendisi ile eşleşmesini önleriz.
 2. Ardından elde edilen değerlerle takim dizi indislerini çağırarak karşılaştırmayı ekrana yazdırırız.
 3. Ekrana yazılan karşılaşmadaki takımların tekrar maç yapmalarını engellemek için bu takımlara “kullanıldı” string değerini atarız.
 4. 1. adımdaki do-while döngüsüne “veya – ||” operatörü ekleyerek, “kullanıldı” değerine sahip olan takımlar tekrar Math.random() sonucu gelirse o takımları eşleştirmek yerine random komutunu başka takım gelene kadar çalıştırırız. Böylece hiç bir takım 2. defa karşılaşma yapamaz.

Örnek kodlar aşağıdaki gibidir; Continue reading